Biofemin® 3G

หญิงฮอร์โมนวงจร Regulator และ Activator

ในช่องปาก, ยาเกรดอาหารเสริมที่มีคุณภาพสูง มันได้พิสูจน์แล้วจะก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการมีประสบการณ์ในช่วงก่อน / ชานเมืองวัยหมดประจำเดือนวัยหมดประจำเดือนและหลังหมดประจำเดือน

ข้อมูลสินค้า

Androcell® 3G

ฮอร์โมนเพศชายวงจร Regulator และ Activator

นอกจากนี้ในการฟื้นฟูและ normalizing ฟังก์ชั่นของระบบอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายก็จะยังมีประสิทธิภาพการปกป้องสิ่งมีชีวิตโดยการกระตุ้นวงจรฮอร์โมนฟื้นฟูการทำงานของเซลล์และการเปิดใช้งานการผลิตตามธรรมชาติของฮอร์โมนเพศชายที่หายไปกับเวลาที่ผ่าน

ข้อมูลสินค้า

© 2019 Biocell Ultravital. Privacy
Like Us on Facebook Follow Us on Twitter