ข้อมูลภูมิหลัง

ปัจจุบันนี้ ไบโอเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากอุตสาหกรรมการวิจัยและการพัฒนา ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การขายและการตลาด อาจกล่าวถึงสาขาที่พัฒนาเพิ่มขึ้นอีก คือ: การใช้สเต็มเซลล์ การผลิตชิปและโปรตีนของดีเอ็นเอ นาโนเทคโนโลยีคลินิก วิศวกรรมเนื้อเยื่อและการพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับโปรตีน
กว่า 70 ปีที่สถาบัน Biocell Ultravital Bioresearch ได้ทำการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกลุ่มของธาตุทางชีวภาพที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับร่างกายของมนุษย์เพื่อพัฒนาการบำบัดโรคใหม่ซึ่งเราได้ประสบความสำเร็จในการสร้างเซลล์ใหม่จากเซลล์ที่ไม่ทำงานของผู้รับเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูภายในการควบคุมโดยเฉพาะที่สำคัญและแน่นอนที่สุดจากความปลอดภัยทางชีวภาพ
เราใช้สารที่เป็นธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเรียกว่าส่วนประกอบของเซลล์ โดยใช้สารสกัดตั้งต้นจากสัตว์และพืชซึ่งมีความปลอดภัยทางชีวอายุรกรรม 100% สำหรับเซลล์สารอาหาร ซึ่งทำให้เกิดความคืบหน้าในการซ่อมแซมและทำให้วัฏจักรของเซลล์เป็นมาตรฐานในฐานะกลไกการรักษาที่เป็นปกติ เมื่อจะต้องใช้ฉีดทั้งเซลล์ ก็เป็นการสร้างเซลล์ใหม่

ความสำเร็จในการรักษาเซลล์ของเราอยู่ที่ความจริงที่ว่า ร่างกายของผู้รับยอมรับเซลล์เหล่านั้นโดยไม่มีความเสี่ยงในการไม่ยอมรับเซลล์หรือความผิดปกติที่เป็นไปได้ในพันธุกรรมของผู้รับ ประสิทธิภาพของเซลล์คือการฟื้นฟูในระยะแรกและการฟื้นฟูตามลำดับ เซลล์เหล่านี้ไม่ผลิตผลตอบสนองต่อการบำบัดโรคที่เป็นที่รู้จักกัน แต่ในทางตรงกันข้าม ร่างกายกลับเปลี่ยนแปลงเอง ไม่เหมือนกับยาที่ทำจากสารเคมี ซึ่งสามารถเปลี่ยนจังหวะของกระบวนการทางชีวภาพที่มีอยู่ (เช่น การใช้สารเคมีรักษาโรค) ผลิตภัณฑ์ของเราขาดขีดความสามารถในการนำตัวเองไปยังอวัยวะเป้าหมาย แต่มีคุณสมบัติเฉพาะจากการยอมรับและการประสานเพื่อให้สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถออกฤทธิ์โดยทำให้ร่างกายของผู้รับได้รับบาดเจ็บ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในบางครั้ง (เช่น การผลิตฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นคงที่) ไม่ได้มาจากปฏิกิริยาของสารตกค้าง แต่เป็นการตอบสนองทางชีวภาพในส่วนของเซลล์ผู้รับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมาก แต่ขณะเดียวกันก็เป็นส่วนประกอบที่ธรรมดาของผลิตภัณฑ์ของเรา แม้ว่าจะฟังดูขัดกัน แต่ก็ดูเป็นสิ่งที่แตกต่างจากยาชนิดเดียว เพราะเรียบง่าย และใช้หลักการทางเภสัชวิทยาในการเสาะหาสารที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุที่ผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นโดยทั่วไปด้านวิทยาเกี่ยวกับอาการ การบำบัดโรคพื้นฐานมุ่งหมายเพื่อการเชื่อมโยงสุดท้ายของโรค ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นบ่อยมากกว่าที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และมุ่งหมายสำหรับโรควิทยาและการบำบัดโรคสำหรับผลที่เกิดขึ้น และไม่ใช่มุ่งจะหา

ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดซึ่งเกิดมาจากระดับของไมโตคอนเดรีย ริโบโซม หรือผนังเซลล์ ไม่ตรงกับคำชี้นำหรือไม่ตรงกับกำหนดการทางพันธุกรรม หรือเรียกง่ายๆ ว่า ความผิดปกติของ

เซลล์
ในรูปแบบตามธรรมชาติ ในตลอดชีวิตของคนเรา เนื้อเยื่อของร่างกายเสื่อมสมรรถภาพลงเนื่องจากการสึกหรอ เนื้อเยื่อเหล่านี้ป้องกันตัวเองด้วยการพัฒนาความสามารถตามธรรมชาติ เพื่อสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นแทนเนื้อเยื่อที่เสื่อมลง หากไม่มีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่นี้ขึ้นแทนระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดประกอบด้วยเซลล์และเซลล์ของร่างกายมีข้อมูลทางพันธุกรรมเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เซลล์ทั้งหมดมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน เราทราบว่ากฎเกณฑ์การเติบโตและการแบ่งเซลล์ (วัฏจักรของเซลล์) เป็นสิ่งที่ซับซ้อนมาก ในวัฏจักรของเซลล์นี้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้านทานวัฏจักรด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เซลล์มีขนาดที่ไม่เพียงพอ ขาดสารอาหาร ดีเอ็นเอได้รับความเสียหายหรือได้รับความเสียหายจากสารเคมีภายนอก เป็นต้น
การพัฒนาตามปกติคือกระบวนการทำงานมีความสมดุลซึ่งรวมทั้งการขยายตัวหรือการตายของเซลล์ กระบวนการทำงานของการขยายตัวและการตายของเซลล์โดยการตายของเซลล์ที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้แล้ว ซึ่งมีความซับซ้อนมาก และเกี่ยวข้องกับยีนเป็นจำนวนมาก ในกระบวนการทั้งสองอย่าง ยีนตัวยับยั้ง p53 คือกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญที่สุด รวมทั้งยีนหรือโปรตีนที่ศึกษา ปัจจัยการแปลสัญญาณไปกระตุ้นยีนต่างๆ ที่มีผลต่อการยับยั้งความก้าวหน้าของวัฏจักรเซลล์และการซ่อมแซมเซลล์หรือการตายของเซลล์ สัญญาณต่างๆ ซึ่งกระตุ้นการทำงานของ p53 รวมทั้งความเสียหายต่อดีเอ็นเอซึ่งมีส่วนในการยับยั้งความก้าวหน้าของวัฏจักรเซลล์ในระหว่างเฟส G1

เมื่อเซลล์ได้รับความเสียหาย การถูกยับยั้งหรือการตายของเซลล์ในวัฏจักรดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับปริมาณความเสียหาย ผลที่ได้จากความแตกต่างในกลไกการทำงานของ p53 คือสมรรถภาพทางจีโนมของเซลล์มีความเสถียร ดังนั้นความไม่สมบูรณ์ในการให้โปรตีนไปยังจีโนมจึงไม่เสถียรต่อสิ่งสะสมของกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มความเร็วในการเกิดเนื้องอก p53 ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงในอัตรา 50-55% ของมะเร็งทุกชนิดในคน
การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เหล่านี้จะอยู่ในขอบเขตของกลุ่มดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นผลให้เกิดการสูญเสียคุณภาพทางชีวภาพ
เราอาจจำได้ในตัวอย่างก่อนหน้านี้เป็นเพียงกรณีเดียวที่กล่าวถึงความผิดปกติของเซลล์ ซึ่งบ่อยครั้งจะทำให้เกิดโรคซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่มีอีกหลายปัจจัยซึ่งเริ่มความผิดปกติในการพัฒนาเซลล์ปกติและเซลล์ที่มีคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ปรากฏในเซลล์เหล่านี้คือ ส่วนประกอบในการทำงานของเซลล์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งส่วนไม่สมบูรณ์ และ/หรือ สิ่งแวดล้อมในตัวเองก็เสื่อมลง
อีกนัยหนึ่งก็คือ รายชื่อต่างๆ ของเชื้อโรคซึ่งมีผลต่อร่างกายของมนุษย์ขึ้นอยู่กับกระบวนการเสื่อมของเซลล์และการตายของเนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายของเรา เมื่อ (มีเซลล์ตาย) อย่างรุนแรงหรือเรื้อรัง (กระบวน
© 2019 Biocell Ultravital. Privacy
Like Us on Facebook Follow Us on Twitter