เส้นโคจร

บทนำ
สถาบัน Biocell Ultravital Bioresearch เป็นสถาบันค้นคว้าเพื่อเพิ่มคุณภาพของช่วงอายุในชีวิตของมนุษย์ ได้อุทิศการทำงานเพื่อวิจัยและการพัฒนาลักษณะของเซลล์ที่มีชีวิต อันเป็นประกอบด้วยการบำบัดและผลิตภัณฑ์ การบำบัดเหล่านี้ได้เคยเป็นที่ถกเถียงกันในอดีต แต่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้เป็นเพราะประสิทธิภาพในการบำบัดโรค ซึ่งได้ทำให้วงการแพทย์และวงจรเชิงวิทยาศาสตร์ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปี 2547 นับเป็นปีเริ่มต้นที่สำคัญเนื่องจากได้มีการรวมการวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เข้าด้วยกันเมื่ออนิต้า ฮอลเลอร์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ซึ่งทำงานให้กับสำนักงานสาธารณสุขของสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศในหนังสือพิมพ์ชื่อ The Scientist ว่า "เรารู้สึกพึงพอใจที่สเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมนุษย์ได้รับการออกให้เป็นกฎหมาย ซึ่งถือเป็นยอมรับทางบวกสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะที่เป็นศูนย์การเชิงวิทยาศาสตร์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ที่กว้างขวางในเรื่องการวิจัยเซลล์เพื่อวัตถุประสงค์ในการบำบัดโรค" และการตอบรับนี้เป็นไปในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งในอดีตไม่ได้รับการเชื่อถือและถูกกล่าวถึง ขณะที่ชุมชนทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ทราบว่าการวิจัยด้านเซลล์ได้เกิดขึ้นแล้วที่นี่
สำหรับสถาบัน Biocell Ultravital Bioresearch แล้ว กฎหมายใหม่นี้ให้ความหมายที่ถูกต้องทางกฎหมายต่อผลงานต่างๆ ที่เราได้ดำเนินการไปในกว่า 70 ปีที่ผ่านมาและได้รับการรับรองจากนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากทั่วโลก
เรากล่าวถึงเรื่องนี้โดยมิใช่เป็นการโอ้อวดเนื่องจากความเชื่อมั่นในตัวเราเองเกินไป แต่เราก็ไม่ควรปิดบังทุกคนว่าเรารู้สึกพึงพอใจในข่าวดี

การเปิดเผยความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ในขณะนี้ถือเป็นความพึงพอใจอย่างแท้จริง
เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งเกี่ยวกับรายงานปัจจุบันของเรา ที่รายงานต่อองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการกำหนดการบำบัดเซลล์ในฐานะการแพทย์ทางเลือก จากการพิจารณาทั้งหมดนี้ ไม่น่าสงสัยเลยว่าการเสนอการวิจัยในการพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์ของเรากำหนดอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งไม่มุ่งเน้นแต่เพียงว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งตามวัตถุประสงค์การบำบัดโรคอย่างแท้จริงเท่านั้น
ขณะที่เป็นประธานของสถาบันวิทยาศาสตร์จีโนมในคนของสหรัฐฯ ในระหว่างปี 2543 และ 2547 ดร. วิลเลียม ฮาเซลไทน์ ได้กล่าวว่า "เราอยู่ในยุคของยารุ่นใหม่" อันเป็นคำที่เคยกล่าวเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา — ซึ่งก็นานมากพอสมควร และเป็นสัญลักษณ์การวิจัยของเราเพื่อพัฒนาการวิจัยทางคลินิกในขณะนั้น
สำหรับนักวิชาการและผู้ที่ให้ความสนใจด้านการวิเคราะห์ยาสามัญ ได้ยอมรับประสิทธิผลการบำบัดโรคที่จำกัดนับเป็นเวลาหลายทศวรรษ เนื่องจากอัตราการตอบสนองต่อขนาดยาที่กิน ยังคงมีความพยายามในการบำบัดโรคทางเภสัชวิทยาต่อไปที่จะรักษาโรคในแง่ของอาการที่ปรากฏเพียงอย่างเดียว โดยไม่คำนึงว่าภาวะทางพยาธิวิทยาส่วนใหญ่ได้นำพาภาวะโรคที่มาก่อนและภาวะโรคที่ตรวจพบด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเราทุกคนที่ Biocell Ultravital Bioresearch เรียกว่า ความผิดปกติของเซลล์ประเภทที่ 1, 2 และ 3 เราขอกล่าวถึงความมุ่งเน้นเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นว่า ดร.ไลนัส พอลิ่ง ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบล 2 ครั้ง กล่าวสรุปเกี่ยวกับโรคในระดับโมเลกุลในผู้ป่วยว่า เนื้อเยื่อที่เป็นโรคที่เห็นทั้งหมดเนื่องมาจากผลที่เกิดจากความเสียหายของโครงสร้างของเซลล์

การวิเคราะห์ที่เป็นที่สงสัยกันในอดีตนั้น ได้รับการยอมรับเป็นส่วนมากในปัจจุบัน และนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงแสดงความคิดเห็นไว้ในหนังสือที่ได้รับความสำเร็จอย่างมากซึ่งมีชื่อว่าวิธีการมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าและความรู้สึกที่ดีกว่า (How to Live Longer and Feel Better) ซึ่งใช้ภาษาและภาวะที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ก็ตาม ชื่อหนังสือเล่มนี้เหมาะสมกับคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของเราที่บรรยายคุณสมบัติในการบำบัดโรคของผลิตภัณฑ์ว่าเป็น "การรักษาลักษณะของเซลล์เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าและความรู้สึกดีกว่า" ซึ่งเป็นเหตุผลของเราตั้งแต่ปี 2520 และเรายินดีที่จะแบ่งปันในตอนนี้
Biocell Ultravital Bioresearch เฉลิมฉลองการเปลี่ยนแปลงในทางบวกในส่วนของสุขภาพด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยาเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเหนือ
สุดท้ายนี้ เรารู้สึกภูมิใจที่จะนำคำกล่าวเชิงวิทยาศาสตร์ของ ดร. เอสคาร์โด ที่ว่า
"มียาอยู่เพียงตัวหนึ่งเท่านั้น และยาตัวนั้นคือยาที่รักษาโรคให้หายขาดได้"
การตรวจสอบเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นี้เป็นเสมือนบัตรผ่านประตู เพื่อประกาศให้ชุมชนทางการแพทย์สากลให้ร่วมมือกันต่อสูตรเภสัชภัณฑ์ที่มีส่วนผสมออกฤทธิ์ทางชีวภาพใหม่ ซึ่งเป็นนำของสเต็มเซลล์จากสารสกัดจากตัวอ่อนของคนเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการบำบัดโรค และขณะนี้ได้เกิดยาในรูปแบบการรักษาแบบใหม่ระยะที่ 2 และ 3 เพื่อฟื้นฟู สร้างสรรค์และซ่อมแซมการทำงานของเซลล์ขึ้นใหม่ เพื่อรวมกำลังและต่อต้านการแก่ชรา
บางทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่อาจกำลังจะเกิด ซึ่งจะเป็นผู้ค้นพบยีนที่มีชีวิตอยู่ตลอดไป ปัจจุบันนี้เป็นที่มั่นใจได้มากเนื่องจากของขวัญชิ้นนี้มีพลังงานอย่างมากซึ่งเหมาะสมกับชีวิต โดยการเก็บรักษาและทำให้มีชีวิตอยู่เพื่อผลประโยชน์ของคนต่อไป
นั่นคือภารกิจของเรา

© 2019 Biocell Ultravital. Privacy
Like Us on Facebook Follow Us on Twitter